در سالهای گذشته با توجه به تعداد زیاد شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی بویژه خدمات پهنای باند و ADSL در کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب مجوزهای ISP/ISDP یا PAP سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران به عنوان مرجع صدور پروانه های ارتباطی و مخابراتی در ایران، تصمیم به ساماندهی و تجمیع این تعداد زیاد از اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات ارتباط ثابت در زمینه های ارتباط تلفن ثابت یا پهنای باند اینترنت گرفت. حاصل این کار ارائه دو نوع پروانه/مجوز به نام های پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت که به سروکوServCo معروف است و پروانه/مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت که به FCP معروف است، شد.

مرجع مستندات: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

فناوری اطلاعات در ایران

زیرساخت و خدمات زیرساختی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت یا اپراتورهای دارنده پروانه FCP تامین می شود و در اختیار شرکت های دارنده پروانه ServCo قرارداده می شود تا به بهره برداران خدمت ارائه نمایند، اما چه خدمتی و چگونگی آن امری است که در اختیار دانش و ایده های دانش بنیان است.

ارتباط اینترنت

نظارت بر خدمات

خدمات ابری

شبکه های اجتماعی

خدمات فروش

دفاتر آنلاین

ارتباط با مشتری

شیراز، قدوسی غربی، مقابل بانک ملی، شماره 432، طبقه دوم

شماره تماس: 00989027160505